Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een Gezicht - logo

Bezoek eens een gedenkplek of ereveld

Geef Een gezicht
Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een gezicht Ereveld Vol Leven

Bekijk de videoportretten

Het verhaal van Jonetta ter Borg

Op de vooravond van de bevrijding van Enschede door de Canadezen verspreidden de SD’ers verspreidden zich door het huis van verzetsstrijder Gerrit ter Borg. Alle leden van de aanwezige verzetsgroep die ze in het vizier kregen, werden meteen doodgeschoten. Bij Jonetta ter Borg en haar 2 jarige zoontje aarzelden ze.

Onder begeleiding van een SD’er mocht ze haar kind wegbrengen. Ze stak de straat over en legde het jongetje in de armen van haar 11 jarige dochter Hannie, die naar de slager aan de overkant was gevlucht. Jonetta’s woorden zijn onthouden: Hier is Gerrit, zorg goed voor hem. Je vader is dood en ik moet terug.

Ze werd tegengehouden, maar ze riep: Ik moet terug, want anders worden jullie ook allemaal doodgeschoten. Toen liep ze weg. Jonetta is thuis aan tafel gaan zitten en met een nekschot gedood.

Jonetta Ter Borg ligt samen met haar man Gerrit begraven op Nationaal Ereveld Loenen. Graven A717 en A716

Eereebegraafplaats Bloemendaal Overveen Verzet Tweede Wereldoorlog

Het verhaal van Walraven van Hall

De Eerebegraafplaats in Bloemendaal, laatste rustplaats voor 372 verzetsstrijders. Hun inzet en offer is een inspiratie voor ons allen.

Bankier van het verzet en “Olieman”

Eén van de indrukwekkendste verzetsmensen van Nederland is Walraven (Wally) van Hall: met zijn broer Gijs verantwoordelijk voor de grootste Nederlandse bankfraude.

Zeemanspot

Eind 1941 begon hij met inzamelen van geld voor gezinnen van zeelieden die bij de Duitse inval buitengaats waren: de Zeemanspot. Hij leende grote sommen bij kapitaalkrachtige personen en instellingen en ondersteunde ruim 6000 gezinnen.

Nationaal Steun Fonds

Met zijn broer bouwde hij het Nationaal Steunfonds op, waarmee in de zomer van 1944 zo’n 10.000 gezinnen en 8000 joodse onderduikers werden geholpen. Daar kwamen in de herfst van 1944 de gezinnen van de spoorwegstakers bij. Alleen al voor de betaling aan de spoorwegstakers was maandelijks ruim vijf miljoen gulden nodig.

Om dit te financieren bedenken de broers Van Hall een gecompliceerde operatie waarbij schatkistenpromessen bij de Nederlandse Bank worden omgewisseld voor valse. Banken werken mee aan de fraude, een enorme stap, omdat het bankprotocol op grove wijze wordt geschonden. De operatie levert 50 miljoen gulden op.

Olieman

Walraven van Hall had een natuurlijk gezag en was één van de centrale figuren in het landelijk verzet. Hij wist problemen op te lossen en koppige verzetsmensen tot elkaar te brengen, wat hem de bijnaam “Olieman” bezorgde.

Arrestatie

Helaas werd hij op 27 januari 1945 na verraad op een vergadering van het verzet gearresteerd. Op 12 februari 1945 werd hij met 7 andere mannen gefusilleerd in Haarlem.

Na de bevrijding werd hij gevonden in een massagraf in de duinen bij Overveen en begraven op de Eerebegraafplaats.

Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een gezicht Ereveld Vol Leven