reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard

Nederlandse verzetsstrijders krijgen een gezicht

Eerebegraafplaats Bloemendaal

Geef Een Gezicht brengt levensverhalen in beeld

Vrouwen in het verzet krijgen een gezicht

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de nazi’s, die het land vijf jaar lang hadden bezet. Overal werd uitbundig feestgevierd nu men zich verlost wist van de ijzeren greep van de bezetter.

Niet iedereen voelde vreugde: de bezetting had veel mensen het leven gekost. In die meidagen werden bovendien velen vermist en familieleden verkeerden in bange onzekerheid over hun lot.

Al tijdens de oorlogsjaren was bekend dat de nazi’s zonder enige vorm van proces verzetsstrijders executeerden in de duinen. Ook bij Bloemendaal zijn veel mannen – en één vrouw – gefusilleerd.

Het was niet bekend om hoeveel mensen het ging, evenmin wie er waren omgebracht en wat er met hun lichamen was gebeurd.

In de zomer van 1945 kon in de duinen van Bloemendaal de trieste balans worden opgemaakt. In 45 grafkuilen, verdeeld over zes verschillende plaatsen, werden de stoffelijke overschotten van in totaal 422 mensen gevonden.

Ruim honderd van hen waren in de duinen gefusilleerd, de overigen meestal in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen. Sommigen werden in hun persoonlijke omgeving herbegraven, maar het merendeel, 372 slachtoffers, kreeg een eigen graf in de duinen.

Via social media campagnes worden jongere doelgroepen aangesproken

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE

reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard

Opnamen in het kader van Ereveld Vol Leven met drone op de koudste dag van 2018

pijl
reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard

Verzetsstrijder Walraven van Hall ligt net als Hannie Schaft begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal in Overveen

Geef Een Gezicht Herdenking Dennis Brussaard

Hannie en Wally waren mensen zoals jij en ik

Gewone mensen die het vanzelfsprekend vonden dat ze onder ongewone omstandigheden, bijzondere dingen deden

Geef Een gezicht

U kunt het graf van Wally en Hannie bezoeken.

Via de afbeelding Bezoek dit verhaal hiernaast vind u de adresgegevens en andere verhalen.

pijl
reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard

Nieuws over dit thema

reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard

HERDENKEN BELEVEN IN-BEELDEN

Wie geven wij (nog meer) een gezicht?

Klik op het thema van jouw keuze

Herdenkingen, evenementen en televisiekalender Geef Een Gezicht: