Ereveld Vol Leven opvolger

Onderzoek: Constant en in beweging > “Om het vieren van vrijheid betekenisvol te houden, en wellicht zelfs meer betekenis te geven dan eerder, is het ook hier van belang om te onderzoeken hoe mensen op een laagdrempelige wijze zich persoonlijk kunnen verbinden en een gevoel van gezamenlijkheid kunnen ervaren”.

Nederland is een land van 17 miljoen individuen, maar opgeteld bij elkaar staan we voor veel meer. We hechten aan onze zelfstandigheid, onze persoonlijke vrijheid. Maar we hebben ook behoefte aan gezamenlijkheid en saamhorigheid.

De coronacrisis heeft dat aangetoond: hoe belangrijk we verbondenheid met elkaar vinden en hoezeer we dat nodig hebben.

Teksten op deze pagina zijn fragmenten uit het Vrijheidsonderzoek 2020 van het Nationaal Comitee 4 en 5 mei.

Ik Geef Een Gezicht

We hebben er behoefte aan samen te bouwen aan een land waarin vrijheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. En we zijn optimistisch over wat er dan tot stand kan worden gebracht.

Na de oorlog deden we dat immers ook: Nederland samen weer opbouwen.

Herdenken | Ereveld Vol Leven | Ik Geef Een Gezicht

Welkom

Een gezicht

Zij, die mij jou hebben ontnomen
Eeuwig durend, zelfs in mijn dromen

De oorlog woedt in mij aldoor
Die koude dag, dat ik jou verloor

Ik hoor je stem, soms zo dichtbij
Hoe mooi het was, jij aan mijn zij

Het is zo stil, verlaten, koud
Waarin ik in gedachten jouw hand vasthoud

Strijd geleverd in vrede geëerd
Heeft die tijd ons veel geleerd

Fel gevochten, toch gezwicht
Mijn verlies, krijgt een ander gezicht…

| Leroy Evers |

De route naar betrokkenheid bij herdenken en vieren loopt niet uitsluitend via de Tweede Wereldoorlog. Uit het Vrijheidsonderzoek 2020 weten we dat de gedachten van een groot aantal mensen op 4 mei uitgaan naar álle oorlogsslachtoffers, wereldwijd, van welke oorlog dan ook.

Velen blijven herdenken en vieren van groot belang vinden zolang oorlog en onderdrukking bestaan.

Het Nationale VredesEvent met ‘Ik Geef Een Gezicht’ is de inleiding naar de 4 mei herdenking én het vieren van de vrijheid de dag erna.

Waarom herdenken we eigenlijk? Wie en wat? En welke vrijheden heb ik hieraan te danken? En hoe staat het met deze vrijheden als het gaat om statushouders en andere culturen waarmee we in aanraking komen?

Op 4 mei staat daarbij het respect tonen voor oorlogsslachtoffers en het bewust stilstaan bij de gevolgen van oorlog centraal.

5 mei wordt vooral ervaren als een dag om je te realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en waarop aandacht moet worden gegeven aan thema’s als respect en verdraagzaamheid.

jongere generaties verbinden

Ereveld Vol Leven opvolger

de verhalen voortdragend

als deelnemer

samen

Met als doel om jongere generaties te verbinden vanuit hun eigen belevingswereld

En dat het werkt is gebleken

Meer dan we ooit hadden kunnen vermoeden

Wie zou jij een gezicht willen geven?

Meld het onze redactie:

mail@geefeengezicht.nl

Herdenken | Ereveld Vol Leven | Ik Geef Een Gezicht

Eigentijds met respect voor traditie

Landelijk en regionaal

Onderzoek: Constant en in beweging > “Herdenkingsrituelen vormen de schakel tussen het verleden en de betekenis die in het heden aan dat verleden wordt gegeven.

Het is dus van groot belang om voeling te houden met die steeds weer veranderende betekenisgeving in de samenleving; om de uitvoering, context en uitwerking van het ritueel op elkaar te laten aansluiten en in evenwicht te houden”.

Ik geef een gezicht VredesEvent

Welkom bij de bedenkers en makers van Ereveld Vol Leven

Ereveld Vol Leven - Geef Een Gezicht - Dennis Brussaard

Tijdens de coronacrisis bedachten we creatieve alternatieven zoals de online herdenking voor Kamp Amersfoort

en een online Stille Tocht

Samen | bereikbaar | eigentijds | verbindend

Nu, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, is Nederland een complexe en dynamische samenleving, waarin een groot beroep wordt gedaan op het individu om zijn of haar eigen weg te vinden.
Er is een groeiende verscheidenheid. De wortels van één op de vijf Nederlanders liggen elders. Ook zien we een grotere sociale en culturele variëteit in leeftijd, opleiding en waardeoriëntatie.
Als we spreken over zaken die Nederland typeren, dan gaat het vaak over tolerantie, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid. Maar deze begrippen zijn niet vanzelfsprekend, en hebben door de jaren heen verschillende betekenissen gehad.

Vragen? Bel of mail ons:

035 53 35 743

mail@geefeengezicht.nl

BELEVEN IN-BEELDEN

Ik Geef Een Gezicht brengt (onderbroken) levensverhalen in beeld met persoonlijke verhalen om van te leren en geïnspireerd te raken.

Vakmanschap in verbeelding door Dennis Brussaard.

Bekend van radio & TV.

Ereveld Vol Leven opvolger

Wie geven wij (nog meer) een gezicht?

Klik op het thema van jouw keuze