Geef Een Gezicht - logo

Kamp Amersfoort

Op 19 april 1945 werd Kamp Amersfoort bevrijd

Preview van de komende herdenking op 19 april 2020

KAMP AMERSFOORT is tijdens de Duitse bezetting WOII een groot concentratiekamp geweest dat van 18 augustus 1941 tot 19 april 1945, rond de 35.000 gevangenen heeft geherbergd en doorgevoerd.

Het begon met politiek gevangenen, vervolgens ook onder meer verzetsmensen, geestelijken, ontduikers van de Arbeidseinzatz, opgepakten door razzia’s en onderduikers. Het was voornamelijk een ‘mannenkamp’ en de honger, mishandeling, ontmenselijking, waren structureel.

Ruim 23.000 van de 35.000 personen zijn doorgevoerd naar andere kampen, met name in Duitsland. Een onbekend aantal van hen heeft dit overleefd. Ongeveer 650 mannen verloren hun leven in of rond Kamp Amersfoort. De helft door honger en mishandeling, de andere helft door executie.

De barakken van het kamp zijn in de jaren zestig afgebroken. Lange tijd heeft men deze plek liever in de vergetelheid willen houden. In het jaar 2000 is Kamp Amersfoort echter alsnog een Nationaal Monument geworden.

Kamp Amersfoort wil een blijvende bijdrage leveren aan het informeren over, reflecteren op, en faciliteren van het gesprek over universele waarden als vrijheid, recht en democratie.

Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een Gezicht - logo
Gebruik makend van de locatie waar deze waarden in de periode van het 1941 tot 1945 flagrant werden geschonden, presenteert Kamp Amersfoort een indringende boodschap met betrekking tot menselijk gedrag en de mogelijkheid van eigen keuzes daarin.

De (jonge) bezoeker realiseert zich op confronterende wijze wat er met en door mensen kan gebeuren in tijden van rechteloosheid en geweld, en wordt zich van daaruit bewust van het gegeven dat hij/zij elke dag keuzes kan maken in het eigen gedrag. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kritische omgang met informatie, propaganda en beeldvorming.

Deze begrippen zijn immers van grote invloed op individuele mens- en wereldbeelden.

In de afgelopen 20 jaar, en met name in de laatste 5 jaar, is de belangstelling voor deze plek en het aantal bezoekers gestaag toegenomen.

Om dit kamp voor de toekomst te behouden als plek voor herinnering en educatie, worden momenteel vernieuwingsplannen uitgevoerd. Op de binnenplaats wordt een ondergronds museum gerealiseerd waar gevangenen (en ook daders) worden uitgelicht in een vaste tentoonstelling die het verhaal over Kamp Amersfoort zichtbaar maakt. Daarnaast wordt een speciaal programma ontwikkeld waarbij de deelnemer reflecteert op het eigen gedrag in het kader van vooroordelen en verdraagzaamheid.

Thema herdenking 19 april 2019:

Represaille razzia’s & gijzelingen

Play Geef Een Gezicht video

Voordat de ceremonie start om 13:30 uur start bovenstaande video op de beide schermen

19 April 2019

De vertellers in de video zullen later een toespraak houden ondersteunt met beelden op de videoschermen

Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een gezicht Ereveld Vol Leven

Heeft u al beeld bij uw ceremonie of herdenking?

Wij ondersteunen hierbij heel graag:

035 53 35 743

mail@geefeengezicht.nl

Zaadje in de wind Geef Een Gezicht

Vader Bas van der Starre krijgt voor velen een gezicht

Geef Een Gezicht - logo