Geef Een gezicht DRTV Producent TV Commercials DierenLot Hartekind Cordaid Dennis Brussaard Producent Doelgerichter

Onderzoek: Constant en in beweging > “Om het vieren van vrijheid betekenisvol te houden, en wellicht zelfs meer betekenis te geven dan eerder, is het ook hier van belang om te onderzoeken hoe mensen op een laagdrempelige wijze zich persoonlijk kunnen verbinden en een gevoel van gezamenlijkheid kunnen ervaren”.

Stichting Verbinding Door Verbeelding

CONTACT

Stichting Verbinding door Verbeelding
Kloosterlaan 104
4871 TM  Etten-Leur
info@verbindingdoorverbeelding.nl

FYSIEKE BIJEENKOMSTEN

We overleggen met het bestuur iedere maand online (ca. 1 – 2 uur) waarin we bespreken welke onderdelen de aandacht behoeven.

Ieder kwartaal hopen we fysiek bijeen te komen op een centrale plek in Nederland. Denk aan Utrecht en omgeving.

ALGEMENE GEGEVENS

Stichting Verbinding door Verbeelding | Kloosterlaan 104 | 4871 TM Etten-Leur
Mob: 06 44752934 | Email: info@verbindingdoorverbeelding.nl
IBAN: NL66RABO0333536665 | KvK: 72523719 | RSIN: 859139815

Welkom

Projectmanager & coördinator
Ik Geef Een Gezicht
VOORZITTER TVS | WND PENNINGMEESTER
Founder & Creative Director
Dennis Brussaard Creative Director DRTV televisie TV regisseur Producent Geef Een Gezicht Doelgerichter - Teamleider Rode Kruis Centralist EHBO Instructeur Rode Kruis EHBO Evenementenhulpverlener Drone Piloot DierenLot Cordaid Hartekind
LID TVS | WND SECRETARIS
Marketing & Social Media
Ik Geef Een Gezicht
LID

HELP JE MEE?

Wij zijn op zoek naar gedreven mensen met een eigen netwerk en visie die mee willen denken bij het initiëren en ontwikkelen van nieuwe mediaprojecten. Dat kan voor online campagnes zijn, fysieke bijeenkomsten, radio en televisie.

Heb jij affiniteit met maatschappelijke onderwerpen? Wil en kun je ons helpen? Dan laten we ons graag door jou inspireren!

We zijn op zoek naar jonge mensen met een visie op het nieuwe herdenken en we willen heel graag bestuursleden die hun sporen al verdiend hebben in deze sector.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

VISIE

Het medialandschap ontwikkelt zich in een hoog tempo.

Onze maatschappij ook.

Dit beïnvloedt de wijze waarop wij als consument onze informatie vergaren.

De wijze van aanbieden van informatie is des te meer van belang als het gaat om maatschappelijk relevante thema’s.

Verbinding door Verbeelding wil door  krachtenbundeling en met meer dan 30 jaar ervaring in de communicatiewereld andere stichtingen, organisaties en initiatiefnemers ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. 

Storytelling en het verbeelden ervan is onze expertise.

Het projectmatig in kaart brengen en het structureren zijn cruciale schakels voor een transparante uitvoering en zicht op te behalen resultaten. Deze unieke elementen komen samen in onze stichting.

MISSIE

Verbinding door Verbeelding wil lokaal, regionaal en landelijk mensen motiveren en activeren tot (meer) participatie in maatschappelijk relevante thema’s. Enkele speerpunten hierbij zijn ‘eren, herdenken en vieren’, ‘fysieke veiligheid’ en ‘psychische gesteldheid’. Ook binnen de domeinen ‘natuur en milieu’, ‘ontwikkelingssamenwerking’ en ‘gezondheid’ valt nog veel winst te behalen wanneer we alle lagen van onze maatschappij actiever bij deze thema’s kunnen betrekken.

Geef Een gezicht DRTV Producent TV Commercials DierenLot Hartekind Cordaid Dennis Brussaard Producent Doelgerichter

STRATEGIE

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

  • het periodiek en op aanvraag aanbieden van online platforms, fysieke bijeenkomsten, workshops, evenementen, social media campagnes, video, fotografie en televisie, aan de hand van persoonlijke verhalen of boodschappen van slachtoffers, getraumatiseerden, hulpverleners, nabestaanden en geïnteresseerden;
  • het betrekken van belangstellenden en geïnteresseerden bij specifieke thema’s, waarbij de nadruk ligt op het ‘ervaren’ en ‘beleven’, met grote zorg voor psychische ondersteuning;
  • het verbeelden, tot leven laten komen, visualiseren of organiseren van het verhaal of de boodschap op lokaal, regionaal of landelijk niveau en
  • het ter beschikking stellen van kennis, kunde en ervaring.

jongere generaties verbinden

de verhalen voortdragend

als deelnemer

samen

BELEIDSPLAN

Enkele hoofdpunten uit ons beleidsplan 2020-2025:

  • Onze stichting wil zich in de komende vijf jaar blijven ontwikkelen om steeds meer een verbindende factor te kunnen zijn van kleinschalige projecten die de aandacht verdienen om bij een breder publiek bekend te raken. Met als gevolg betere resultaten als het gaat om bekendheid, betrokkenheid en de verbondenheid vanuit de samenleving voor die projecten.
  • Het bundelen van kennis, kracht en expertise (co-creatie) is ons uitgangspunt.
  • We willen meer mensen binnen alle lagen van de maatschappij verbinden aan relevante sociaal maatschappelijke thema’s door de initiatiefnemers te ondersteunen in de communicatie en marketing. Vaak zit de know-how van dergelijke organisaties dicht bij het specifieke thema, maar is er onvoldoende kennis beschikbaar van de huidige marketingstrategieën en het op een doelgerichte wijze zichtbaar maken (visualiseren) van de boodschap.

BELEIDSPLAN

Enkele hoofdpunten uit ons beleidsplan 2020-2025:

  • Bij het realiseren van onze doelen werken we op basis van persoonlijke verhalen van slachtoffers, getraumatiseerden, hulpverleners, nabestaanden en andere geïnteresseerden. Door het verhaal en/of de boodschap te verbeelden en daarmee ‘tot leven te laten komen’, te visualiseren of te organiseren worden deelnemers, toeschouwers en bezoekers betrokken bij en verbonden aan een specifiek maatschappelijk relevant project, dat is gericht op ‘ervaren’ en ‘beleven’.
  • We streven naar kennisoverdracht die er uiteindelijk voor zorgt dat onze partner zelfstandig in staat is om deze aanpak uit te voeren, met minimale aansturing en begeleiding.

Met als doel om jongere generaties te verbinden vanuit hun eigen belevingswereld

En dat het werkt is gebleken

Meer dan we ooit hadden kunnen vermoeden

Wie zou jij een gezicht willen geven?

Geef Een gezicht DRTV Producent TV Commercials DierenLot Hartekind Cordaid Dennis Brussaard Producent Doelgerichter

Eigentijds met respect voor traditie

Landelijk en regionaal

Onderzoek: Constant en in beweging > “Herdenkingsrituelen vormen de schakel tussen het verleden en de betekenis die in het heden aan dat verleden wordt gegeven.

Het is dus van groot belang om voeling te houden met die steeds weer veranderende betekenisgeving in de samenleving; om de uitvoering, context en uitwerking van het ritueel op elkaar te laten aansluiten en in evenwicht te houden”.

Welkom bij de bedenkers en makers van Ereveld Vol Leven

Tijdens de coronacrisis bedachten we creatieve alternatieven zoals de online herdenking voor Kamp Amersfoort

en een online Stille Tocht

Samen | bereikbaar | eigentijds | verbindend

Nu, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, is Nederland een complexe en dynamische samenleving, waarin een groot beroep wordt gedaan op het individu om zijn of haar eigen weg te vinden.
Er is een groeiende verscheidenheid. De wortels van één op de vijf Nederlanders liggen elders. Ook zien we een grotere sociale en culturele variëteit in leeftijd, opleiding en waardeoriëntatie.
Als we spreken over zaken die Nederland typeren, dan gaat het vaak over tolerantie, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid. Maar deze begrippen zijn niet vanzelfsprekend, en hebben door de jaren heen verschillende betekenissen gehad.

BELEVEN IN-BEELDEN

Het comité 4 en 5 mei heeft al eerder vastgesteld dat mensen die niet dezelfde geschiedenis hebben, goed in staat zijn om de vrijheid die ze delen samen te koesteren.

Ook toont onderzoek aan dat een grote meerderheid van de inwoners van Nederland 4 en 5 mei belangrijk vindt, ongeacht geslacht, leeftijd en opleiding.

Het betekent niet dat iedereen naar een herdenking gaat of kijkt, of naar een monument of festival gaat. Wel hecht men aan de twee dagen en vindt men ze voor Nederland in zijn geheel van belang.

Voor mensen met een vlucht- of migratieachtergrond geldt dat net zo. Ze willen graag meedoen en voelen zich sterker bij Nederland betrokken als zij zich deel voelen van herdenken en vieren. Hier ligt een belangrijke sleutel voor echt samen leven.

Nu steeds minder mensen zelf hun eigen getuigenissen kunnen uitdragen, wordt het nog belangrijker dat volgende generaties deze rol overnemen en verhalen blijven vertellen over de oorlog, de aanloop ernaartoe en de gevolgen na afloop.

De oorlog werkt immers lang door, tot ver in de levens van de volgende generaties. Met de familieverhalen die worden doorgegeven en door iedere generatie zelf worden hertaald, dringen we het diepste door in wat oorlog en onvrijheid zijn.