Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een gezicht Ereveld Vol Leven

Wij zoeken verbinding met u

Vragen? Bel of mail ons:

035 53 35 743

mail@geefeengezicht.nl

laten we elkaar ontmoeten

Voor met name jongeren hebben de woorden HERDENKEN & GEDENKEN nog niet heel veel betekenis.
Wanneer deze woorden dat wel hebben, en een bekende of een speciale gelegenheid te herdenken valt, is het vaak de vraag hoe daar invulling aan te geven die past bij deze tijd en de belevingswereld van jongeren.
Want herdenken en gedenken staat voor jongeren vaak synoniem aan ‘traditioneel en ouderwets’. En ‘Iets dat vooral hoort bij oorlog’.
Daarom zien wij het breder. Wij richten ons niet alleen op herdenkingen met het thema oorlog en vrede. Ook herdenkingen over een historische gebeurtenis die impact heeft op de generaties erna behoort tot de mogelijkheden.
Of herdenkingen na een ramp of ongeval, het verlies van een groep mensen. Of een herdenking waarbij specifiek aandacht wordt gevraagd voor een bepaalde impactvolle gebeurtenis.
Wij zetten onze kennis en ervaring graag in bij verschillende soorten herdenkingen om meer maatschappelijk draagvlak te creëren met de centrale vraag: ‘Welke rol van betekenis heb ik hierin?’.

Frans Timmermans (Herdenking 4 mei Nationaal Ereveld Loenen):

“Het is ontroerend én inspirerend, hoe van de herdenking hier in Loenen vandaag, levende geschiedenis wordt gemaakt. Door ons te laten zien in welke fase van het leven de slachtoffers waren, toen tirannie hen dat leven ontnam. Het maakt de slachtoffers haast aanraakbaar. Het slaat een brug over driekwart eeuw. Zij wáren zoals u en ik zijn. Zoals onze kinderen zijn. Onze familie. Onze vrienden.”

SAMEN NIEUWE WEGEN INSLAAN

Dennis Brussaard / Bedenker & regisseur
Michael van Amstel / Montages & vormgeving
Carel Banse / Projectmanager & coördinator
Monique Manders / Verlies- & rouwtherapeut
Lees meer over Dennis >
Lees meer over Michael >
Lees meer over Carel >
Lees meer over Monique