| Geef een gezicht aan 1e generatie Indische Nederlanders |

reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard
pijl
Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
DLGR doelgerichter Dennis Brussaard
Geef Een Gezicht Ministerie van VWS
Carel Banse

Verhalen, vergeten, vergeven, verzoenen?

HET PROJECT

Het project wordt in de periode 2020/2021 uitgevoerd door de Stichting Geef Een Gezicht en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Subsidieregeling Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

DE 2e TWEEDE WERELDOORLOG

Op 5 mei hebben we het einde van de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid in Nederland gevierd. In het overzeese gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden eindigde de Tweede Wereldoorlog echter pas op 15 augustus 1945. Door het eenzijdig uitroepen van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 en de daarop volgende Bersiap tijd was de vrede voor veel leden van de Nederlands-Indische, Moluks Nederlandse en Nederlands-gezinde gemeenschap nog lang niet voelbaar.

FAMILIEARCHIEVEN KOESTEREN

In de jaren ’50 en ’60 zijn meer dan 300.000 van hen naar Nederland uitgereisd; zij hebben in Nederland en elders met hun vele vormen van verlies en verdriet moeten leren omgaan. De verhalen, die we vastleggen zijn verhalen van de eerste generatie. Ook leggen we delen van hun familiearchieven vast en spreken we met hun (klein)kinderen over de geschiedenis van hun (groot)ouders en wat dat voor hen betekend heeft.

DE VERHALEN DOORVERTELLEN

De belangstelling naar de geschiedenis van Nederlands-Indië onder de 2e en 3e generatie Indische en Molukse Nederlanders neemt toe. In de literatuur verschijnen tal van boeken, met een narratief vanuit Indisch, dus niet Nederlands/Hollands, standpunt geschreven. Zij geven vaak een nieuw, verhelderend inzicht in het historisch perspectief en in de maatschappelijke verhoudingen in Nederlands-Indië. Ook in de theater- en filmwereld is er een grote belangstelling voor dat verleden en voor persoonlijke verhalen.

Doelstelling

Het project is geslaagd als de gepubliceerde video’s vóór 15 augustus 2021 meer dan 200.000 keer bekeken zijn en dat heeft geleid tot meer bekendheid van de Nederlands-Indische geschiedenis en tot (meer) bezoekers bij herdenkingen van de datum 15 augustus 1945.

Geef een Gezicht wil persoonlijke belevenissen van de eerste generatie Indische en Molukse Nederlanders op video vastleggen. Deze video’s geven inzicht in de (veelal) onderbelichte geschiedenis van Nederlands-Indië en van de Indische en Molukse Nederlanders. Daarmee krijgt het project ook een educatief karakter.

Daarnaast wil Geef een Gezicht aandacht geven aan hoe die ervaringen hun mening en houding ten opzichte van een aantal n.t.b. thema’s hebben beïnvloed. Hoe staan zij (en hun kinderen) ten opzichte van het overkoepelende thema van het project: Verhalen, vergeten, vergeven, verzoenen’?

Er worden 10 video’s gemaakt rondom een of meer thema’s; daarin komen ook de verhalen van betrokkenen tot uiting. In gezamenlijkheid geven de video’s binnen de historische context een beeld van de geschiedenis van Nederlands-Indië en de verschillende bevolkingsgroepen.

De video’s worden zodanig geproduceerd dat zij op verschillende platforms kunnen worden bekeken; een gerichte social media campagne faciliteert de verspreiding van het materiaal, dat ook beschikbaar blijft via de eigen website en overige social media kanalen.

Context

Met het project wordt beoogd een accurate en zo volledig mogelijke context te presenteren voor de persoonlijke interviews met 1e, 2e en 3e generatie Indische Nederlanders, die de basis vormen voor de video’s.

15 augustus 1945

Thema’s

De leidraad voor het project is het overkoepelende thema: Verhalen, vergeten, vergeven, verzoenen’?

Onder dit thema kunnen meerdere deelthema’s worden onderkend (zie het – niet uitputtende – boventaande overzicht). Per video kunnen een of meerdere van deze deelthema’s worden belicht.

Samenwerking

Geef Een Gezicht streeft er naar zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het project door de samenwerking te zoeken met qua missie en doelstelling verwante organisaties, stichtingen en verenigingen. In eerste instantie zijn dat de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Het Indisch Herinneringscentrum, de Stichting Moluks Historisch Museum, de Stichting Pelita en de Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht. De missies van de Stichting Verbinding door Verbeelding/Geef een Gezicht en die van deze organisaties hebben een duidelijke verbinding.

Stand van zaken:

Het project bestaat in hoofdzaak uit de fasen ‘research’, ‘opnames’, ‘montage’ en ‘social media campagnes’. In de eerste fase hebben we inmiddels oriënterende gesprekken gevoerd met meerdere belangstellenden voor een interview, variërend in leeftijd tot 106 jaar(!) en over generaties heen. Als voorbereiding voor de volgende fase gaan we de deelthema’s selecteren, die de basis vormen voor de interviews.

Door overleg met de genoemde instanties kan een ‘gewogen’ selectie worden gemaakt van de te hanteren deelthema’s, waardoor de mogelijkheid ontstaat om materiaal voor verschillende doeleinden in te zetten. Geef een Gezicht neemt graag het initiatief tot een bijeenkomst waarin mogelijkheden tot samenwerking worden verkend.

Medewerking is toegezegd door Tilly Knuppel-Heuelink (106 jr), Constance Becking (86 jr), Rob Kopijn (81 jr), Sylvia Nemmers (82 jr), Nora Valk en Edo Jacobs. De verhalen beslaan gezamenlijk de gehele periode van voor de Tweede Wereldoorlog tot en met de reis naar Nederland en de opbouw van een nieuw leven tot nu toe. Van verschillende personen kunnen we ook (klein) kinderen spreken.

Geef Een Gezicht wil de verhalen via de verschillende kanalen onder de aandacht brengen. Dat zou kunnen in samenwerking met bovengenoemde organisaties en in verschillende uitvoeringen. We zouden dan ook van elkaars videocontent gebruik kunnen maken zodat deze optimaal benut wordt.
Een mogelijkheid is om kortere portretten te monteren op video die tijdens de herdenking op 15 augustus kunnen worden vertoond of zoals hieronder aangegeven een televisieserie (omroep Max of een andere zender) waarbij we elkaars videocontent en verhalen combineren. Geef Een Gezicht kan hiervan de eindmontage verzorgen als de omroep bereid is om hieraan mee te betalen (of we vinden een andere vorm van financiering).
ver weg en toch dichtbij NederlandsIndie
ver weg en toch dichtbij NederlandsIndie
Download TV format
VER WEG EN TOCH DICHTBIJ

Website https://inclusiefindie.nl/ met de educatieve content van het Indisch Herinneringscentrum

Namens de Stichting Verbinding door Verbeelding/Geef een Gezicht,

Drs. Carel E.M. Banse, projectmanager en Dennis Brussaard, creative director

< Neem contact op of plan een afspraak >

Handige online links om te bekijken:

reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard

Jongere generaties verbinden.

De verhalen voortdragend.

Als deelnemer.

In het hier en nu.

reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard
reportages documentaires commercials Geef Een Gezicht Herdenken Ereveld Vol Leven Dennis Brussaard

Wie geven wij (nog meer) een gezicht?

Klik op het thema van jouw keuze