Geef Een Gezicht - logo

Geef Nederlandse verzetsstrijders een gezicht

Eerebegraafplaats Bloemendaal

Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een gezicht Ereveld Vol Leven

Wie geeft u een gezicht?

Geef Een Gezicht - logo

Hannie Schaft krijgt symbolisch een gezicht

Play Geef Een Gezicht video

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de nazi’s, die het land vijf jaar lang hadden bezet. Overal werd uitbundig feestgevierd nu men zich verlost wist van de ijzeren greep van de bezetter.

Niet iedereen voelde vreugde: de bezetting had veel mensen het leven gekost. In die meidagen werden bovendien velen vermist en familieleden verkeerden in bange onzekerheid over hun lot.

Al tijdens de oorlogsjaren was bekend dat de nazi’s zonder enige vorm van proces verzetsstrijders executeerden in de duinen. Ook bij Bloemendaal zijn veel mannen – en één vrouw – gefusilleerd.

Het was niet bekend om hoeveel mensen het ging, evenmin wie er waren omgebracht en wat er met hun lichamen was gebeurd.

In de zomer van 1945 kon in de duinen van Bloemendaal de trieste balans worden opgemaakt. In 45 grafkuilen, verdeeld over zes verschillende plaatsen, werden de stoffelijke overschotten van in totaal 422 mensen gevonden.

Ruim honderd van hen waren in de duinen gefusilleerd, de overigen meestal in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen. Sommigen werden in hun persoonlijke omgeving herbegraven, maar het merendeel, 372 slachtoffers, kreeg een eigen graf in de duinen.

Via social media campagnes worden jongere doelgroepen aangesproken

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE

Geef Een Gezicht - logo

Opnamen met drone op de koudste dag van 2018

Zaadje in de wind Geef Een Gezicht
Geef Een Gezicht - logo

Vragen? Bel of mail ons:

035 53 35 743

mail@geefeengezicht.nl

Geef Een gezicht Ereveld Vol Leven

Wij zoeken verbinding met u

Verzetsstrijder Walraven van Hall ligt net als Hannie Schaft begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal in Overveen

Play Geef Een Gezicht video